خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1387
استرس در زبان انگلیسی

سلام دوستان عزیز

با گشت و گذاری در اینترنت و دوستان به مطلب زیبایی برخوردم که به نظرم خیلی مفید آمد. استرس در زبان انگلیسی اصل بسیار مهمی در زیبا صحبت کردن هست که در این مطلب به طرز زیبایی توضیح داده شده.

۱. معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است.

 'doctor                 'paper

2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است.

be'gin                en'joy

3. اکثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تکیه ندارند.

'watches – 'worked – 'broken – 'playing – 'actor – 'teacher – 'biggest – 'kindness – 'useful

4. اکثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تکیه ندارند.

Im'possible – un'happy – in'fact – mis'take – re'port – pre'tend – be'fore

5. در کلماتی که با tele شروع می شوند تکیه روی tele می باشد.

'telephone                'television

6. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تکیه روی بخش اول است.

'Sunday                    'summer                       'holiday

7. سیلاب قبل از tion دارای تکیه است.

'dictionary                  infor'mation                 conver'sation

8. در کلماتی که به teen ختم می شوند تکیه روی teen می باشد.

fif 'teen                       six'teen

9. در کلماتی که به nese ختم می شوند تکیه روی nese می باشد.

Chin'ese                     Japan'ese

10. در اعدادی که به ty ختم می شوند تکیه روی قسمت اول است.

'forty                           'fifty

11. در اسمهای مربوط به روابط خویشاوندی تکیه روی بخش اول است.

'mother                     'brother               'sister              'brother – in – law

۱۲. در اسامی مرکب (noun + noun) تکیه روی بخش اول است.

 'classroom                'football

13. در ترکیب (noun + adjective ) استرس روی اسم قرار دارد .

green 'house              cheap 'skates

14. هرگاه بخشی از کلمه صدای اِ کوتاه /ə/ بدهد آن بخش از کلمه دارای تکیه نیست و تکیه روی بخش دیگر است.

a'gain                          a'bout

15. ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و کلمات مخفف دارای تکیه ضعیف هستند.

It's 'good

16. در ترکیباتی که با good شروع می شود مانند good bye  استرس روی کلمه بعدی است.

good 'bye                    good 'morning

17. در ضمایر انعکاسی استرس روی کلمه self قرار دارد.

my'self                              your'self

18. در دو بخشی های مختوم به ow استرس روی بخش اول قرار دارد.

'borrow                              'yellow

19. در بعضی از کلمات با تغییر استرس اسم به فعل تبدیل می شود.

import-noun                   im'port-verb

present-noun                  pre'sent-verb

منبع: باشگاه زبان آموزان


Idiom of the day:

لینک این مطلب 08:40 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [9]