خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

چهارشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1386
ضمایر تاکیدی و بازتابی

سلام دوستان عزیز
متاسفم بابت تاخیر در آپدیت کردن وبلاگ که همه بخاطر مشغله های زیاد کاریست.
امروز می خواهم درباره یکی از نکات مهم گرامری در زبان انگلیسی صحبت کنم،

Reflexive and emphatic pronouns

ضمایر تاکیدی و بازتابی


We use reflexive pronouns:
1. when the subject and object are the same

1. وقتی که فاعل و مفعول یکی باشند

I burnt myself on the stove this morning
من خودم را با اجاق سوزاندم امروز صبح
NOT: I burnt me on the stove this morning

You can help yourselves to drinks
NOT: You can help you to drinks

He blames himself for the accident
NOT: He blames him for the accident


2. to emphasise the subject, meaning "that person or thing and nobody/nothing else"

2. برای تاکید روی یک موضوع، به این معنی که آن شخص یا چیز و نه چیز و یا کس دیگر

"Did someone paint your house?" "No, I painted it myself"
آیا کسی خانه شما را رنگ کرد؟ نه من خودم رنگش کردم
He was planning to ask his assistant to go, but in the end he went himself


نکات مهم: این نکات را حتما در موقع استفاده رعایت کنید


1. We do not use reflexive pronouns after feel, meet, concentrate and relax, and we do not normally use them after wash, shave and dress, unless it is necessary to make it clear who does the action
He finds it difficult to relax
NOT: He finds it difficult to relax himself
When I got up, I washed
NOT: When I got up, I washed myself

Did he shave himself or did he go to the barber?


2. After a preposition, if it is clear that the meaning is reflexive, it is not necessary to use a reflexive pronoun

COMPARE...
He gave the present to him
He gave the present to himself
(we need a reflexive pronoun to clarify who the present is for)

I took my mother with me
NOT: I took my mother with myself
(the only possible meaning is reflexive so we don't use a reflexive pronoun)


3. We can use by + reflexive pronoun to mean alone

She likes to go on holiday by herself


4. We cannot use a reflexive possessive pronoun: We use my / your... own

They all did their own work
NOT: They all did themselves work

منبع: eslbase

سوالات و نظرات خود را برایم بفرستید، سعی می کنم که صد در صد به آنها جواب بدهم

در خبرنامه وبلاگ هم برای با خبر شدن از آپدیت ها عضو شوید.


Idiom of the day:

لینک این مطلب 10:56 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [7]