خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

سه‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1386
چند جمله tongue twister بسیار زیبا

سلام
چند جمله که معروف به Tongue twister هستند را برای شما برای این مطلب انتخاب کردم
این جملات برای تکرار کردن بسیار سخت هستند، یک امتحان کنید، برای چند دقیقه ای سرگرم خواهید شد با انگلیسی

Here are some funny and sometimes hard and challenging tongue twisters, give them a try


Sally sells seashells by the seashore.
The shells Sally sells surely won’t sail
But since Sally sells sea shells and not ship sails,
Surely she’ll sell all the shiny sea shells she’s soon shipping on sale.


Uma Mona Newman


There once was a woman
Named Uma Mona Newman
She nimbly made feminine M&Ms


She didn’t like a lot of ‘em
She only liked the minimum
She loved the mini-cinnamon
And the aluminum chrysanthemum.


So Uma Mona Newman
Nimbly made for the millennium
A minimum of feminine
Yummy mini-cinnamon
Chrysanthemum aluminum
M&Ms.
-InnocentEnglish


If two witches were watching two watches, which witch would watch which watch?


How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?


A skunk sat on a stump and thunk the stump stunk,
but the stump thunk the skunk stunk


These thousand tricky tongue twisters trip thrillingly off the tongue .


Betty Botter bought a bit of bitter butter!


A flea and a fly flew up in a flue.
Said the flea, “Let us fly!”
Said the fly, “Let us flee!”
So they flew through a flaw in the flue.


Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers?
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?


Perspicacious Polly Perkins purchased Peter Piper’s pickled products And peddled pretty popular pickles to produce a pretty proper profit!


If you stick a stock of liquor in your locker,
It’s slick to stick a lock upon your stock,
Or some stickler who is slicker
Will stick you of your liquor
If you fail to lock your liquor
With a lock!


However, the shot Shott shot shot shot Nott not Shott.


Freshly-fried flying fish.


Greek grapes go great draped on crates of crushed dates.


There was a young fisher named Fischer
Who fished for a fish in a fissure.
The fish with a grin,
Pulled the fisherman in;
Now they’re fishing the fissure for Fischer.


The epitome of femininity
With double indemnity

-------------------------

خب چطور بودند؟ سخت؟
با کمی تمرین راحت تر می توانید این جملات را تلفظ کنید، تمرین خوبی برای تلفظ و روان شدن است.


Idiom of the day:

لینک این مطلب 04:50 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [3]