خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

سه‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1386
زمان آینده ساده

زمان آینده ساده:
با استفاده از زمان آینده ما می توانیم انجام عملی را در آینده خبر دهیم

شکل جمله:
... + فعل + will + فاعل

مثال:
we will go to school tomorrow = ما فردا به مدرسه خواهیم رفت

نشانه آینده ساده فعل کمکی will است که همیشه در جمله وجود دارد

منفی کردن :

برای منفی کردن جملات زمان آینده ساده کلمه not به فعل کمکی اضافه می شود:

مثال:
 I will not study next week = من هفته بعد مطالعه نخواهم کرد

she won't come today = او امروز نخواهد آمد

نکته: will not را می توانیم بصورت مخفف won't بنویسیم

سوالی کردن:
برای سوالی کردن جملات در زمان آینده ساده می توانیم بصورت زیر عمل کنیم:
تنها کافیست که جای will را با فاعل جمله عوض کنیم...

مثال:
Will you be here tomorrow? = آیا فردا اینجا خواهی بود؟

نوع دیگری از آینده:
... + فعل + going to + فعل کمکی + فاعل

مثال :
he is going to buy a pair of shoes = او قصد دارد که یک جفت کفش بخرد

تفاوت آینده با will و آینده با to be going to در این است که اگر ما will را در جمله بکار ببریم نشان می دهد که ما از آینده اطمینان نداریم و اگر to be going to را بکار ببریم مطمئن هستیم که کاری انجام می شود

مثال :

we will take a trip next week => در این مثال مسافرت هفته بعد 100 % مشخص نیست
we are going take a trip next week => در این مثال ما مطمئن هستیم که به مسافرت می رویم و ما تصمیم گرفته ایم

 


Idiom of the day:

لینک این مطلب 02:28 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [6]