خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1385
زمان حال ساده

زمان ها:

زمان فعل به ما نشان می دهد که فعل در چه زمانی انجام شده است. برای مثال کار در گذشته، حال یا آینده انجام شده است یا در حال انجام شدن است یا در حال انجام شدن بوده و ...


حال ساده: این زمان نشان می دهد که کاری همیشه انجام می شود .
شکل جمله :
 ... + s/es + فعل بصورت ساده + فاعل

نکته: اگر فاعل جمله ما He، She ، it باشند فعل جمله S یا es می گیرد.

مثال : He goes to school = او به مدرسه می رود

در مثال بالا می بینید که این کار همیشه و از روی عادت انجام می شود.

همانطور که قبلا هم گفتم اگر فعل جمله به حروف x,sh,ch,s,o ختم شود از es بجای S استفاده می کنیم.

نشان حال ساده:
1- اگر فعل اصلی جمله S یا es داشته باشد می توانیم متوجه شویم که این جمله حال ساده است.
2- اگر قیود تکرار یا زمان را در جمله دیدید می توانید متوجه شوید که این جمله حال ساده است

منفی کردن جملات در حال ساده:

منفی کردن جملات در انگلیسی یکی از دیگر موضوعات مهم است و در منفی کردن ما به مخاطب نشان می دهیم که کاری انجام نمی شود.

روش منفی کردن جملات در حال ساده:
در منفی کردن ما همیشه کلمه not را به فعل کمکی جمله اضافه می کنیم تا جمله را منفی کنیم.
این نکته را توجه داشته باشید که در جملات حال ساده مثبت، فعل کمکی وجود ندارد پس ما فعل کمکی مناسب را بر اساس فاعل جمله اضافه می کنیم. اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد ( he ، She، it ) فعل کمکی does را به جمله و قبل از فعل اصلی اضافه می کنیم و not را به آن اضافه می کنیم:

مثال حال ساده مثبت:
He reads newspaper everyday = او هر روز روزنامه می خواند.

تبدیل به حال منفی:
He doesn't read newspaper everyday = او هر روز روزنامه نمی خواند.

نکته مهم : همانطور که در مثال بالا می بینید بعد از اینکه فعل کمکی را در جمله منفی استفاده کردیم S یا es را از فعل اصلی می کنیم.

سوالی کردن جملات در زمان حال ساده:

برای سوالی کردن جملات در زمان حال ساده، جای فعل کمکی را با فاعل عوض می کنیم:
نکته: در جمله ساده اگر فعل کمکی نداشته باشید با توجه به فاعل جمله فعل کمکی مناسب (do یا does) را اضافه می کنیم.

مثال :
they run in the park

جلمه سوالی:
Do they run in the park?

مثال 2:
She watches TV

جمله سوالی :
does she watch TV?

----------------------------------------------------------------------------

یکی از دوستان توصیه کرده بودند که تلفظ لغات را هم در وبلاگ قرار بدهم که باید در جواب این دوست عزیز عرض کنم که امکان قرار دادن تلفظ کلمات در وبلاگ وجود ندارد ولی شما دوستان عزیزمی توانید از روش زیر تلفظ لغات را متوجه شوید:

به قسمت control panel ویندوز بروید و بر روی آیکون speech دو بار کلیک کنید.

تلفظ لغات در ویندوز

در پنجره باز شده در قسمت وسط که با علامت مشخص شده متن یا کلمه مورد نظر خود را تایپ کنید و با زدن دکمه Preview Voice تلفظ لغت مورد نظر خود را بشنوید.


Idiom of the day:

لینک این مطلب 03:24 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [3]