خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

سه‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1385
افعال کمکی

فعل کمکی:

فعل کمکی فعلی است که برای ساختن بعضی از زمانها، جملات مجهول و جملات منفی و پرسشی به ما کمک می کند.

افعال کمکی به دو دسته تقسیم می شوند:

افعال کمکی کامل:

این افعل دارای علامت مصدری to می باشند.

اسم مفعول

گذشته

حال

مصدر

been

was/were

am/is/are

to be

had

had

have/has

to have

done

did

do/does

to do

افعال کمکی ناقص:

این افعال علامت مصدری to ندارند.

چند فعل کمکی ناقص را در زیر می بینید

گذشته

حال 

could

can  

would

will 

might

may 

یکی از دلایل اصلی که ما از افعال کمکی استفاده می کنیم این است که با استفاده از افعال کمکی ما می توانیم جملات را منفی یا سوالی کنیم.

منفی کردن جملات انگلیسی:

برای منفی کردن جملات انگلیسی به فعل کمکی کلمه not را اضافه می کنیم.

I am not a girl *

He is not(isn’t) a teacher

She isn’t sick

من یک دختر نیستم

او یک معلم نیست

او مریض نیست

I can not(can’t) go home

I do not (don’t) go home

I did not (didn’t) swim

من نمی توانم به خانه بروم

من به خانه نمی روم

من شنا نکردم

He does not drive

She doesn’t do her homework

Hi will not (won’t) help

او رانندگی نمی کند

او تکالیفش را انجام نمی دهد

او کمک نخواهد کرد

نکته: معمولا در زبان انگلیسی افعال کمکی منفی را بصورت مخفف می نویسیم مانند بعضی از مثال های بالا *ولی هیچ وقت نمی توانیم فعل کمکی am را بصورت مخفف بنویسیم.

سوالی کردن جملات انگلیسی:

برای سوالی کردن جملات انگلیسی جای فاعل و فعل کمکی را عوض می کنیم:
مثلا در جمله he is a teacher با تغییر دادن جای فاعل که He است و is که فعل کمکی است جمله را سوالی می کنیم:

Is he a teacher? = آیا او یک معلم است؟

در جملاتی که فعل کمکی ندارند ما می توانیم افعال کمکی Do یا Does را اضافه کنیم:
مثلا در جمله You play football ما فعل کمکی نداریم و می توانیم از فعل کمکی Do در ابتدای جمله استفاده می کنیم  و بقیه جمله را تغییر نمی دهیم.

Do you play football?

اگر فاعل جمله ما سوم شخص باشد (He, she و یا نام یک شخص) از فعل کمکی Does استفاه می کنیم مانند مثال زیر :
He plays football

سوال: Does he play football? = آیا او فوتبال بازی می کند

نکته: در مثال بالا چون فاعل سوم شخص مفرد است زمانی که می خواهیم جمله را سوالی کنیم از فعل کمکی Does استفاده می کنیم و S سوم شخص را از فعل اصلی حرف می کنیم.

مثال های بیشتر:

Is he a teacher?

He is a teacher.

Am I sick?

I am sick

آیا او یک معلم است؟

او معلم است

آیا شما مریض هستید؟

من مریض هستم

Isn’t she a nurse?

She is’nt a nurse.

Aren’t I sick?

I am not sick *

آیا او یک پرستار نیست؟

او یک پرستار نیست

آیا من مریض نیستم؟

من مریض نیستم

Can they play football

They can play football

Does she have a friend?

She has a friend

آیا آنها می توانند فوتبال بازی کنند

آنها می توانند فوتبال بازی کنند

آیا او یک دوست دارد؟

او یک دوست دارد

 

نکات مهم: نکاتی در سوالی کردن جملات وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم:

۱- * ما هیچ وقت فعل کمکی منفی am not را در اول جمله برای سوالی کردن بکار نمی بریم و بجای آن از are not استفاده می کنیم.
 am not I sick? ( غلط )
 arn't I sick?  (صحیح )

2- در جملاتی که فاعل آنها سوم شخص مفرد می باشد و فعل کمکی هم نداریم مانند He plays basketball ما طبق روش زیر عمل می کنیم:

ابتدا فعل کمکی مناسب که Does است را به ابتدای جمله اضافه می کنیم و بعد S سوم شخص فعل را حذف می کنیم:
Does he plays basketball؟ ( غلط )

Does he play basketball? (صحیح)

دلیل اینکه S سوم شخص فعل را حذف می کنیم این است که با اضافه کردن Does به جمله نشان می دهیم که جمله بصورت سوم شخص می باشد و نیازی به داشتن  S سوم شخص در فعل جمله را نداریم.

تا مطلب بعدی ...


Idiom of the day:

لینک این مطلب 01:35 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [3]