خوش آمدید.... در این وبلاگ سعی دارم آموخته های ناچیز خود را در زمینه زبان انگلیسی با تمام دوستان و هموطنان عزیزم به اشتراک بگذارم ... پیشاپیش هم از دوستان و استادان عزیزی که در این زمینه استاد ما هستند درخواست دارم که اگر خطا یا اشتباهی در وبلاگ دیدند ما را عفو کنند و بنده را مطلع سازند تا آن اشتباهات را اصلاح کنم .... با تشکر علی اکبر عطائی

یکشنبه 17 دی‌ماه سال 1385
تعریف فعل، فاعل و مفعول

ساختار اصلی یک جلمه ساده در زبان انگلیسی به شکل زیر است:

Object

+

Main verb

+

Subject

مفعول

+

فعل اصلی

+

فاعل

فعل اصلی :

کلمه اصلی یک جمله را فعل می گوییم. فعل نشان می دهد که در جمله چه چیزی اتفاق افتاده است. برای مثال در جمله I come، کلمه come فعل اصلی جمله است که آمدن را نشان می دهد.

فعل ها را اگر بخواهیم به تنهایی بکار ببریم معمولا آنرا به شکل مصدر می نویسم :
شکل مصدر در فارسی با نشانه حرف ن در آخر فعل شناخته می شود.
در زبان انگلیسی برای ساختن مصدر به اول آن کلمه to را اضافه می کنیم
مثال :
to come = آمدن
to see = دیدن

چند فعل مهم در زبان انگلیسی:

To go = رفتن

To come = آمدن

To walk = قدم زدن

To run = دویدن

To eat = خوردن

To drink = نوشیدن

To sit = نشستن

To see = دیدن

To look = نگاه کردن

To play = بازی کردن

To speak = حرف زدن

To talk = صحبت کردن

To have = داشتن

To jump = پریدن

To call = صدا کردن

To listen = گوش دادن

To take = بردن

To bring = آوردن

To win = پیروز شدن

To lose = باختن


فاعل:
فاعل کلمه است که مشخص می کند چه کسی کار را انجام داده است. فاعل معمولا بصورت ضمیر فاعلی یا اسم در جمله بکار می رود.

ضمایر فاعلی:
این نوع ضمیر همانطور که از نامش بر می آید بجای فاعل می آید، ضمیر در اصل کلمه ای است که بجای فاعلی می نشینید تا از تکرار آن جلوگیری کند.

جمع

مفرد

we - ما

I - من

You - شما

You - تو

they  -  آنها

He/She - او

مثال:

we see

I go

ما می بینیم

 

من میروم

 

You come

You eat

شما می آیید

 

تو می خوری

 

they drink

* He walks

آنها می نوشند

او راه می رود

نکته: انواع دیگر ضمیرها را در مطالب بعدی توضیح خواهم داد.

* = در زبان انگلیسی بعد از اسم اشخاص، ضمایر فاعلی He, she و it ، به فعل اصلی جمله یک S اضافه می کنیم که این S را S سوم شخص مفرد می نامیم.

نکته: در صورتی که فعل جمله ما با یکی از حروف صدا دار مانند A, E, I, O, U به پایان برسد بجای S از es استفاده می کنیم.

مثال برای S سوم شخص:

He runs

She goes

Tom drinks

او می دود

او می رود

تام می نوشد

مفعول:

مفعول کلمه ای است که کار بر روی آن انجام می شود: مثلا در مثال علی حسن را می بیند، حسن بعنوان مفعول است چون که دیده شده است.

مثال:

they drink water

we play football

Tom sees Marry

آنها آب می نوشند

ما فوتبال بازی می کنیم

تام مری را می بیند

تا مطلب بعد ...


Idiom of the day:

لینک این مطلب 02:40 ب.ظ |  | نویسنده: A.A.A

  |نظرات [1]